Luonto innostaa lapsiperheitä

Lähiluonto on monelle elämys lisäten aktiivisuutta, liikuntaa ja hyvää oloa. Olen samaa mieltä Keskustan linjauksesta: ”Luonto kuuluu kaikille. Jokamiehen oikeuksien lisäksi on turvattava oikeus lähiluontoon. Kaikkien on päästävä kävellen metsään. Puolustamme kaupunkien puistoja ja viheralueita.”

Olen saanut kokea ja nähdä kuinka luonto vetää puoleensa erityisesti lapsiperheitä. Olen ollut perustamassa Sastamalan kaupungin maaseutujohtajana yhtä Suomen suosituinta retkeilyaluetta: Ritajärven luonnonsuojelualuetta. Vuonna 2014 perustettu Ritajärvi valittiin kaksi vuotta sitten Vuoden retkipaikaksi. Ritajärvellä käy saman verran väkeä vuodessa kuin kaupungissa on yhteensä asukkaita, noin 25 000 henkilöä vuodessa. Luonnonsuojelualueelta saadun hyvinvoinnin lisäksi se luo työtä ja elinvoimaa koko kaupungille. Maaseudulla on paljon mahdollisuuksia myös elinvoiman kehittämiseksi.

Työssäni saan kehittää Ritajärveä ja olen saanut vetää siellä monia opastettuja retkiä ja antoisimpia ovat olleet koululaisten retket luonnonsuojelualueelle. Luonto voi olla mitä parhain oppimisympäristö! Minulle myönnettiin vuonna 2016 Pirkanmaan ympäristöpalkinto sekä minut valittiin Suomi100-juhlavuonna yhdeksi valtakunnan sadasta luontolähetistä Ritajärven eteen tekemästäni työstä.

Meidän tulee jättää luonto hyvässä kunnossa tuleville sukupolville ja sen monimuotoisuus on turvattava.

Maa- ja metsätaloudessa on avaimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastonmuutosta voidaan hillitä pitämällä maa kasvukunnossa niin metsässä kuin pelloillakin. Maa- ja metsätaloudella voidaan aktiivisesti sitoa hiiltä. Viljelytoimenpiteiden muutoksella, esimerkiksi lisäämällä nurmia ja siirtymällä luomutuotantoon, voimme edistää hiilen varastoitumista maahan. Kestävä metsänhoito ja hakkuujätteiden järkevä käyttäminen biopolttoaineena ovat yksi ratkaisu ilmastokysymykseen. Vain kasvava ja hoidettu metsä toimii hiilinieluna.

On hyvä, että on olemassa metsien vapaaehtoinen suojeluohjelma, METSO. METSO yhdistää metsien suojelun ja talouskäytön. Esimerkiksi Ritajärven luonnonsuojelua on suojeltu METSO-ohjelmalla. Olen samaa mieltä Keskustan ohjelman mukaan, että sitä tulisi laajentaa myös muihin luontotyyppeihin, kuten soihin ja kosteikkoihin.

 

Kuvassa Katariina Ritajärven luonnonsuojelualueen portilla.

Ritajärvi-KP-pieni