Pienyrittäjän sosiaaliturvaa tulisi parantaa siten, että pienyrittäjän vuosilomaa tulisi tukea valtion varoista palauttamalla pienyrittäjän vuosilomarahaa koskeva laki. Ollessani Luvian kunnassa 1980-luvulla elinkeinoasiamiehen tehtävissä, otin vastaan pienyrittäjien vuosilomarahahakemuksia. Muistan, kuinka yrittäjät odottivat lomarahapäätöstä ja nauttivat ansaitusta lomasta. Etuus loppui 1990-luvulla.

Suomen Yrittäjien Hyvinvointibarometrista selviää, että yrittäjät pitävät keskimäärin puolet vähemmän lomaa kuin palkansaajat. On monia yrittäjiä, joiden voimavarat ovat vähissä, jolloin loman pitäminen ja erityisesti sen mahdollistaminen olisi oikea ratkaisu.