Maa- ja metsätaloudessa on avaimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Maataloudessa ilmastonmuutosta voidaan hillitä pitämällä maa kasvukunnossa niin metsässä kuin pelloillakin.

Maa- ja metsätaloudella voidaan aktiivisesti sitoa hiiltä. Viljelytoimenpiteiden muutoksella, esimerkiksi lisäämällä nurmia ja siirtymällä luomutuotantoon, voimme edistää hiilen varastoitumista maahan.

Kestävä metsänhoito ja hakkuujätteiden järkevä käyttäminen biopolttoaineena ovat yksi ratkaisu ilmastokysymykseen. Vain kasvava ja hoidettu metsä toimii hiilinieluna.

Maataloudenharjoittajille tulisi korvata hiilensidonnan eteen tekemänsä työ esimerkiksi tukien muodossa.

Knehtilän tila Hyvinkäällä on upea esimerkki biokaasun tuottamisesta. Tilalla on Suomen ensimmäinen biokaasulaitos, jossa hyödynnetään peltobiomassoja (nurmea ja olkea). Positiivista on myös se, että laitoksessa syntyvä jäte voidaan levittää pelloille. Yleensä biokaasulaitoksien raaka-aineena käytetään yhdyskuntajätettä ja tällaisen laitoksen tuottamaa jätettä ei voi levittää pelloille.

Knehtilän tilalle on rakennettu myös polttoaineen jakeluasema noin 140 henkilöauton tarpeisiin. Tällaisia tiloja tarvitsimme eri puolelle maata.

Biokaasulaitoksien rakentaminen ei ole tietenkään yksinkertaista, eikä toimintaa voi aloittaa ilman yhteiskunnan tukea. Jotta kehitys menisi eteenpäin, toiminta edellyttää biokaasun tuotantokorvausjärjestelmän kehittämistä ja käyttöönottoa.