Biotaloudesta

Tulevaisuudessa biotalous tulee liittymään kiinteästi maaseudun elämään, sillä biotalouden ratkaisut löytyvät maa- ja metsätaloudesta.

Biotalous tarkoittaa uusiutuvien luonnonvarojen ja luonnon taloudellista, mutta myös kestävää hyödyntämistä. Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta uusiutumattomista luonnonvaroista, kuten mm. fossiilisista polttoaineista.

Kärjistäen voi sanoa, ettei viedä kaikkea ”puuta puuna” ulkomaille, vaan jatkojalostetaan sitä mahdollisimman pitkälle Suomessa, jolloin parannetaan oman maan työllisyyttä ja hyödynnetään ja kehitetään osaamistamme.

Suomessa on jo paljon kiinnostavia mahdollisuuksia, esimerkiksi muovin korvaaminen puupohjaisilla biokomposiiteilla.

biotalous